Telefon
WhatsApp
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yönetmeliğe göre, AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi hazırlanacak. 

YÖNETMELİK

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“d) AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/4/2019

30737

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210403-1.htm

TEKLİF FORMU