Telefon
WhatsApp
Asansör Ruhsatlandırma

Asansör ruhsatı tescili Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde bulunduğu üzere gerekli belgelerin ve şartların tamamlanarak ilgili idareye başvurulması sonucu alınmaktadır. Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamlarının kontolleri ve uygunluğu önem arz eder. Asansör ruhsatlandırması asansörlerin gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında yerine getirilmektedir. Ayrıca kişilerin sağlık ve güvenliğine uygun olduğu belgelenmelidir. Asansörde taşınacak olan can ve malların güvenliğini tehlikeye düşürmemelerinin kanıtlanması halinde ruhsatlandırma işlemi asansör monte eden firma tarafından yapılmakta ve yürütülmektedir.

Asansör Ruhsatlandırması Nasıl Yapılır?
Asansör ruhsatı asansör firmaları tarafından belediyeden ve belediye hudutları dışındaki yapılar için de valilikten alınan belgelere verilen isimdir. Asansör ruhsatı verilirken asansörün montajını gerçekleştiren asansör firmasınca gerekli işlemler yerine getirilmelidir. Asansör ruhsatlandırma yönetmeliği gereğince asansörün tasarımı, projelendirilmesi, imalatı ve montajı yapılarak gerekli onaylar sağlanır. Bununla birlikte asansörün bakım sözleşmesiyle bakımın üstlenilerek can ve mal güvenliği açısından standartlara uygun olması ve CE uygunluk işareti ile onaylanmış kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığının mevcut olması gerekir.

Gerekli belgelerin bulundurulması ve CE uygunluk belgesi taşıması halinde asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmamaktadır. Bu nedenle asansör hizmeti alırken firmanın yetkinlik belgelerinin mutlaka bulunması gerekmektedir. Asansör Ruhsatlandırması için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

Sanayi Sicil Belgesi, onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu, AT /AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti, garanti belgesi, TSE hizmet yeterlilik belgesi, başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dâhil fatura, ilk periyodik kontrol raporu, TSE tarafından düzenlenmiş asansör periyodik kontrol raporu (Kontrol sonuç değerlendirmesi ‘’uygun’’ işaretlenmiş olması gerekmektedir.), CE belgesi, 3 takım proje( Makine ve Elektrik Mühendisleri odasınca onaylı), Mühendislerin SMM belgesi, Yapı Ruhsatı Sureti.

Plaza Asansör İle İçiniz Rahat Olsun

Plaza Asansör montajını sağladığı asansörlerin ruhsatlandırma işlemlerini iş prensibi gereği titizlikle yürütmektedir. Bu işlemleri yürütürken alanında uzman kişiler tarafından gerekli kontroller sağlanmakta ve istenilen tüm belgeler yine Plaza Asansör tarafından temin edilmektedir.

TEKLİF FORMU