Telefon
WhatsApp
Proje & Mühendislik

Asansör proje hizmeti özet olarak; Asansörcülerin yapmayı planladıkları asansörler için yapılacak olan ön inceleme hizmeti ile bu asansörlerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve yapılacak olan asansörlerin KUYU YERLEŞİM PLANI’nın hazırlanmasıdır.

Bahsedilen ölçüm ve bilgiler Asansörcü ile şantiyeye gidilerek görevli mühendis tarafından alınır ve derlenen bilgiler doğrultusunda ASANSÖR YERLEŞİM PLANI hazırlanır.

Asansör Yerleşim Planı Hazırlanırken Denetleme için Gerekli olan Maddeler şu Şekildedir;

-Yapının özelliğine göre İmar kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde ki tarifler dikkate alınmalı ve projede bu özellikler aranmalıdır. (örneğin: engelli asansörü, itfaiye asansörü ve sedye asansör gibi.)

-Makine dairesi içinden asansörle ilgili tesisat haricinde başka bir tesisat hattı geçirilmemelidir.

-Asansör uygulama projesinde TS EN 81-1 (elektrikli asansörler) veya TS EN 81-2 (hidrolik asansörler)’ye göre hesapları yapılır.

-Proje çizimlerinde olması gerekenler.

-Makine, makara ve teçhizat daireleri dahil olmak üzere asansör tesisini anlamak için gerekli plan ve kesitler.

-Kuyu üst boşluğu ve alt boşluğundaki güvenlik hacimleri.

-Kuyu altında girilebilecek yerler.

-Aynı kuyuda birden fazla asansör bulunması durumunda, asansörler arasındaki güvenlik bölmeleri.

-Konsollar için öngörülen delikler.

-Tahrik makinesı ve belli başlı teçhizatın yerleşme planıyla birlikte, makine dairesinin vaziyet planı ve ana ölçüleri, tahrik kasnağı veya tamburun ölçüleri, havalandırma delikleri, bina ve kuyu tabanına reaksiyon kuvvetleri.

-Makine veya makara dairesine giriş.

-(varsa) Makine dairesi vaziyet planı ve ana ölçüleri, kasnakların konum ve ölçüleri.

-Makine dairesindeki diğer teçhizatların yerleştirme planları.

-Durak kapılarının düzeni ve ana boyutları.

-Bakım ve imdat kapılarının düzeni ve ana boyutları.

-Kabin ve girişlerinin boyutları.

-Eşik ve kabin kapısından kuyu duvarı iç yüzeyine kadar olan mesafeler.

-Kapalı kabin ile durak kapısı arasındaki yatay mesafe.

-Asansör montajında kullanılan malzemelerin teknik özellikleri.

-Askı halatlarının ana karakteristikleri; güvenlik katsayıları, halat sayısı, çapı,yapısı, kopma yükü; zincirlerin cinsi, yapısı, bakla boyu, kopma yükü; ve varsa dengeleme halatları.

-Hız regülatörü halat halatının ana karakteristikleri; çapı, yapısı, kopma yükü, güvenlik katsayısı.

-Kılavuz raylarının boyutları, kayma yüzeylerinin boyutları ve işleme şekilleri.

-Doğrusal karakteristikli enerji depolayan tipteki tamponların hesaplanması ve boyutları.

-(varsa) Oturtma tertibatının çalışma planı.

-(varsa) Hidrolik sıvısının özellikleri ve tipi.

TEKLİF FORMU